Polityka a homoseksualiści

Na pewno wielu z nas nie raz spotkało się z negatywnymi opiniami na temat osób o orientacji homoseksualnej. W naszym kraju nadal można spotkać się z bardzo dużą nienawiścią w stosunku do takich osób. I na pewno wielu z nas będzie zastanawiało się czym to jest tak naprawdę spowodowane. Ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wiele osób takie postawy wyniosło z swego domu. To właśnie uczono ich jak bardzo zła jest jakakolwiek inności. I wówczas osoby te tak naprawdę nie poznają innych poglądów tylko te w duchu nienawiści. Również, co ważne w naszym kraju także w dużej mierze to politycy przyczyniają się do takich poglądów. Jak wiadomo bardzo często to właśnie oni publicznie decydują się na obrażenie osób homoseksualnych. I jak można zaobserwować nasz kraj nadal pozostaje tym państwem gdzie taka nienawiść jest bardzo duża. Na pewno w takich krajach jak Holandia czy też obecnie Francja czy Anglia związek osób o tej samej płci nie wzbudza aż tak dużego zainteresowania. U nas nadal jest całkiem inaczej. Jest to bardzo złe zjawisko i przez co także na tle innych państw wypadamy dość słabo. A z drugiej strony tak wielu naszych obywateli potwierdza, że chciałoby żyć w kraju nowoczesnym. Tylko na pewno wówczas na samym początku należałoby zmienić aż tak bardzo radykalne poglądy samych polityków w naszym rządzie.

Upadł rząd i powstał rząd

Historia państwa polskiego począwszy od dwudziestolecia międzywojennego może być rozpatrywana pod kątem perturbacji politycznych na skutek których upadały kolejne rządy i zmieniali się premierzy. Sytuacja była trudna, ze względu na odradzające się struktury państwowe borykające się z problemami wynikającymi z długiego okresu zaborów i podziału kraju. Brakowało stabilizacji politycznej i demokracja przegrała z autorytaryzmem. W wydarzenia tego typu równie bogata jest historia po 1989 roku. Polska demokracja rodziła się w dość burzliwy sposób. Nie było jedynie słusznej recepty na uzdrowienie państwa i łagodne przejście z gospodarki planowej do kapitalizmu i od totalitaryzmu do demokracji. U podstaw upadku każdego z rządów leży po pierwsze aktualna sytuacja polityczna, społeczna i gospodarcza kraju. Dodatkowo, zawsze znacząca role odgrywają rozgrywki polityczne i personalne wynikające bezpośrednio z walk o przejęcie steru władzy w kraju. Burzliwe i częste upadki rządów nie są niczym dobrym dla żadnego państwa. Brakuje ciągłości rządów a co za tym idzie planowania reform długofalowych. Politycy skupiają się nie na konieczności tworzenia projektów reform, programów naprawczych państwa ale na zakulisowych walkach o poparcie. Cierpi na tym szeroko pojęty interes państwowy i społeczny.

Opozycja polityczna i parlamentarna

Opozycja jest cecha charakterystyczną ustrojów parlamentarnych. Siły opozycyjne w sejmie kontrolują, krytykują i w miarę możliwości nawet blokują te poczynania partii aktualnie rządzącej, które uważają za niesłuszne, a nawet szkodliwe dla sytuacji społeczno-gospodarczej. W praktyce opozycja parlamentarna w trakcie głosowań nad projektami rządowymi jest im najczęściej przeciwna. Odmowa poparcia to naturalna kolej rzeczy. Opozycja często występuje z wnioskiem nieufności. Może to zrobić wobec jednego, konkretnego ministra, który popełnił jakieś karygodne decyzje, jak i wobec premiera i całego rządu. W sytuacji, kiedy głosowanie nad wotum nieufności kończy się na korzyść opozycji, wtedy rząd zmuszony jest podać się do dymisji. Typową, dla brytyjskiego systemu politycznego jest powoływanie przez partie znajdująca się w opozycji alternatywnego gabinetu cieni. Jest to twór na kształt odwzorowania faktycznie istniejącego i podejmującego decyzję rządu. Gabinet cieni analizuje i ocenia wszystkie najważniejsze posunięcia i decyzje właściwego rządu. Opozycja polityczna może też funkcjonować poza parlamentem i partiami politycznymi. Przykładem są między innymi związki zawodowe skupione na ochronie praw pracowniczych, oraz wszelkie organizacje prezentujące zdanie i postulaty opinii publicznej.

Koalicja to trudny kompromis

Partie polityczne są odmianą organizacji społecznych. Przynależność do nich jest zupełnie dobrowolna. Każda partia posiada swój własny program, czyli zbiór postulatów. Jeżeli w powszechnych wyborach parlamentarnych danej partii uda się osiągnąć wynik, dzięki któremu będzie mogła sprawować władzę, będzie się ona starała wprowadzać swój program w życie. W oparciu o swoje postulaty z uwzględnieniem aktualnej sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej kraju opracowuje się projekty reform. Współcześnie widać ostrą rywalizację o władzę pośród funkcjonujących na scenie politycznej partii. Każde wybory poprzedzone są szeroko zakrojoną kampanią. Idealna z punktu widzenia każdej partii jest sytuacja, kiedy uda się wygrać wybory parlamentarne z większością głosów na tyle dużą, że pozwala ona na samodzielne stworzenie rządu. Jest to jednak wynik bardzo trudny do osiągnięcia i w najnowszej historii państwa polskiego nie zdarzał się zbyt często. Częściej jednak partia, która wygrała wybory musi znaleźć koalicjanta. Połączone siły dwóch lub więcej partii dają wtedy większość w sejmie, dzięki czemu można utworzyć rząd i forsować własne projekty ustaw. Nie mniej jednak jest to połowiczne zwycięstwo, gdyż trzeba się z koalicjantem podzielić władzą, oddać mu obsadę pewniej liczny ministerstw.

Kwaśniewski najlepszym prezydentem był

Prezydentem Polski, który nadal cieszy się popularnością wśród społeczeństwa jest bez wątpienia Aleksander Kwaśniewski. Urząd prezydenta sprawował przez dwie kadencje, w trakcie których, pomimo gaf i wpadek cieszył się sporym zaufaniem wśród wyborców. Nie można pominąć dużej roli jego żony, Jolanty Kwaśniewskiej. Wydaje się, że z czasem to właśnie Pierwsza Dama cieszyła się większą popularnością niż urzędujący mąż. Początki prezydentury nie były łatwe, ze względu na polityczną, komunistyczną przeszłość Kwaśniewskiego. Kontrowersję wywoływała między innymi sprawa wykształcenia prezydenta, który mimo, że deklarował posiadanie wykształcenia wyższego w rzeczywistości nie posiadał tytułu magistra. Do języka powszechnego weszło nawet żartobliwe pojęcie -wykształcenie prezydenckie. Poważne osiągnięcia polskiej polityki zagranicznej, które przypadły na okres jego urzędowania i których Kwaśniewski jest współtwórcą to przystąpienie do NATO i wejście w struktury Unii Europejskiej. Trzeba przyznać, że Aleksander Kwaśniewski umiał w dyplomatyczny sposób zdobyć poparcie zachodnich polityków dla interesów naszego kraju. Wiele sukcesów odniósł Kwaśniewski, także w polityce wewnętrznej państwa polskiego. Udało się między innymi podpisać i ratyfikować konkordat regulujący stosunki państwo-kościół.

Ziobro poza PIS

Wydaje się, że Zbigniew Ziobro, mimo, że robi wiele by nie odejść zapomnienie to swoje lata świetności ma za sobą. W strukturach Prawa i Sprawiedliwości zrobił błyskawiczną karierę, obejmując nawet tekę ministerialna by z czasem popaść w niełaskę u Jarosława Kaczyńskiego i znaleźć się poza partią. Wydawało się, że jego pozycja jest nienaruszalna. W końcu współtworzył struktury Prawa i Sprawiedliwości, a następnie pełnił funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego jednocześnie w okresie, kiedy PiS przejął stery rządów w Polsce. W tym okresie Ziobro wsławił się spektakularnym aresztowaniem lekarza Mirosława G. między innymi pod zarzutem przyjmowania korzyści majątkowych i zabójstwa. Sprawa była bulwersująca i bardzo negatywna dla transplantologii w kraju. Funkcję ministra sprawował do 2007 roku. Dwa lata później z sukcesem wystartował w wyborach do Europarlamentu. Rosnąca popularność zdawała się być zagrożeniem dla samego prezesa partii. W efekcie listopad 2011 przyniósł wykluczenie Ziobry, wraz z Cymańskim i Kurskim z Prawa i Sprawiedliwości decyzją komitetu politycznego partii. Wykluczeni posłowie założyli ugrupowanie Solidarna Polska, które jak dotąd nie odniosło większych sukcesów, nie mniej jednak jest programową alternatywą dla wyborców o poglądach prawicowych.

Pierwsza dama czy pierwsza gospodyni

Małżonka urzędującego prezydenta USA nosi oficjalny tytuł Pierwszej Damy Stanów Zjednoczonych. Zadaniem Pierwszej Damy jest najogólniej ujmując gospodarowanie w Białym Domu, zarządzanie jego personelem, a także towarzyszenie mężowi prezydentowi w oficjalnych spotkaniach i wyjazdach zagranicznych. Począwszy od żony Jerzego Waszyngtona, do obecnej Pierwszej Damy Michelle Obama zakres ich działalności uległ znaczącej zmianie i rozszerzeniu. Współczesne Pierwsze Damy oprócz pełnienia funkcji gospodyni Białego Domu zajmują się na szeroką skalę działalnością charytatywną, społeczną a w niektórych przypadkach także i polityczną. Ogromna popularność i ogromny kapitał polityczny zbiła między innymi Hilary Clinton. Niektóre pierwsze damy prowadzą fundacje zbierające fundusze na pomoc dla dzieci, angażują się w kampanie przeciwko przemocy wobec kobiet, programy pomocy ludności trzeciego świata, walkę z głodem, poprawę przestrzegania praw człowieka. Poza tym wszystkim zadaniem numer jeden jest wspieranie męża, zwłaszcza w najtrudniejszych momentach prezydentury. Nie mniej jednak znane są sytuacje z wielu państw, kiedy żona odwraca uwagę od decyzji politycznych podejmowanych przez męża, zwłaszcza, jeśli nie są społecznie popularne, tudzież neutralizuje negatywne nastroje społeczno-polityczne.

Rzeczpospolita Polska Damska

Partie polityczne reprezentują różnego rodzaju poglądy od skrajnej lewicy po skrajną prawicę, poprzez liberałów i konserwatystów. Od 2007 roku w Polsce funkcjonuje Partia Kobiet, która nie deklaruje jednoznacznie swojego miejsca na scenie politycznej, ponieważ występuje właśnie w interesie Pań. Nie mniej jednak, postulaty i program partii przez jest przez politologów umieszczany z lewej strony sceny politycznej. Animatorką ruchu, który doprowadził do powstania tejże partii była znana pisarka Manuela Gretkowska. Zasłynęła ona chwytliwym hasłem, że „Polska jest kobietą”. Za najważniejsze postulaty uznano dostęp do odpowiedniej opieki zdrowotnej dla kobiet, zwłaszcza ciężarnych, zaostrzenie kar za przestępstwa dokonywane na kobietach, opieka nad matkami samotnymi, refundacja antykoncepcji oraz najbardziej kontrowersyjny postulat- legalizacja aborcji. Partia wystartowała w wyborach do parlamentu, jednak wynik, jaki osiągnęła nie pozwolił jej na wejście do sejmu. Takim samym efektem dla Partii Kobiet skończyły się kolejne wybory, pomimo nawiązania współpracy ze Stronnictwem Demokratycznym. Mimo, że partii nie udaje się wejść do sejmu to działa nadal. Ważne, że swoim istnieniem zwraca uwagę polityków i części społeczeństwa na palące problemy społeczne kobiet i pośrednio również dzieci.

Rosja straszna i ogromna

W polityce światowej Rosja zawsze odgrywała i odgrywać będzie dużą rolę. Praktycznie od zakończenia drugiej wojny światowej, nawet po zmianach ustrojowych i upadku komunizmu, Rosja rywalizuje ze Stanami Zjednoczonymi. Wielki niedźwiedź jest wciąż groźny także ze względu na niebywałe zaplecze militarne. Państwem od kilku już lat rządzi Władimir Putin, który naprzemiennie obejmuje urząd prezydenta i premiera. Były oficer KGB prowadzi bardzo zasadnicza politykę, ma władzę wprost nieograniczoną. Wygrywa wybory, stąd wniosek, że cieszy się niesłabnącą popularnością i uznaniem rosyjskiego społeczeństwa. Jednakże opinia publiczna państw zachodnioeuropejskich jest nieco mniej pochlebna wobec poczynań Putina. Zarzuca mu się rządy autorytarne, a wybranie na prezydenta Miedwiediewa było zabiegiem mającym jedynie na celu mydlenie oczu. W polityce zagranicznej Putin stara się za wszelka cenę odbudować mocarstwową potęgę Rosji na świecie. Putin stara się również umacniać rosyjskie wpływy w dawnych republikach radzieckich, między innymi na Ukrainie, w Gruzji i na Białorusi. Z Polską, poprawne, ale dość chłodne stosunki zwłaszcza po poparciu pomarańczowej rewolucji na Ukrainie. W ostatnim czasie cieniem rzuca się sprawa katastrofy smoleńskiej i podnoszone oskarżenia przez Prawo i Sprawiedliwość.

Białoruś wciąż bez demokracji

Wydawać by się mogło, że świat, przeżył już taką liczbę tragedii wynikających z rządów autorytarnych, że każdy powinien z historii wyciągnąć odpowiednie wnioski i starać się oddalać takie zagrożenia. Jednak wciąż są państwa, w których łamanie praw obywatelskich i naruszanie wolności ludzi jest notoryczne łamane. Co gorsza, świat nie umie sobie z tym poradzić. Daleko nie trzeba szukać, wystarczy spojrzeć na sytuacje na Białorusi. Stojący na czele państwa Łukaszenka prowadzi rządy silnej reki, szybko i brutalnie rozprawiając się z oponentami politycznymi za pomocą tzw. szwadronów śmierci. Tajemnicą poliszynela jest łamanie przez jego reżim praw obywatelskich, a nawet stosowanie tortur wobec więźniów politycznych. Łukaszenka, mimo, że jest potępiany przez międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka trwa u władzy niezmiennie już wiele lat. Ma za sobą poparcie takiego mocarstwa, jakim jest Rosja, oraz samego Putina. Wprawdzie wybory i referenda na Białorusi maja miejsce, to jednak są poważne podejrzenia, że są one fałszowane. W efekcie prorosyjskiej polityki Łukaszenki stosunki między Białorusią a innymi państwami europejskimi są zdecydowanie chłodne. Białoruś jest tranzytem, jeśli chodzi o przepływ gazu z Rosji na zachód, wiec może, dlatego Europa protestuje tylko na papierze.